BYKONU

Bilgi, Ürün, Hizmet Portalı

Mahkemelerde Ceza Yargılaması

Mahkemelerde Ceza Yargılaması

Mahkemelerde ceza yargılamaları üç unsurdan oluşmaktadır: iddia, savunma ve yargılamadır. Savunma hakkı; kişilerin kendilerine bir suçun isnat edilmesinden ve söz konusu suçu işlemediğini, masum olduğunu, zorunluluk durumunu yada eylemin meşru müdafaa gibi sebeplerle işlendiğini, suçu işlemiş olsa dahi az cezayı hakettiği veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı durumunda cezalandırılmamasını yargı makamları karşısında ileri sürebilmesidir.

Öncelikle kişiye isnat edilen ve suç açısından suçun var olduğunu tespit edebilmek için dört unsur incelenmektedir:

Suçun; kanunlarda yer alan tanımlara uygun olup olmaması,
Maddi hususlar,
Manevi husus yani taksir veya kast,

Eğer yukarıdaki hususlardan biri eksik ise bir suçun varlığından ve ceza verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bir suçun varlığı söz konusuysa şüpheli sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerden dolayı daha az ceza alması söz konusu olabilmektedir.

Mahkemelerde ceza yargılaması sırasında Geyikli Aydın Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillerine destek olabilmektedir. İstanbul’da ceza yargılaması ile karşı karşıya iseniz ceza avukatı sizlere en kaliteli desteği sağlayacaktır.